Politická moc hashtagu

Dne 8. března 2018, při příležitosti oslav Mezinárodního dne žen jsme měli možnost pozorovat v mnoha velkých městech manifestace za práva žen a proti násilí na ženách. Tato událost tedy jen potvrdila na první pohled podružný, ovšem ve svém výsledku zcela nezpochybnitelný význam znaku hashtag, sloužícího k označení klíčových slov na sociálních sítích. Úspěch včerejších demonstrací a pochodů je úzce spjat s jejími mobilizačními schopnostmi a aktivismem jejích konkrétních uživatelů. Jen posuďte sami: #MeToo, #HeForShe, #WomensMarch, #TimesUp nebo #8M. Veškerá tato hesla dokázala spojit a aktivizovat příslušníky rozličných sociálních vrstev s cílem poukázat na ožehavou sociopolitickou otázku, jakou je postavení a role žen ve společnosti. A právě hashtag je oním mocným pojítkem na všech současných digitálních platformách, ať už se jedná o Facebook, Twitter nebo Instagram.
hashtag sociální síť
Například sociální síť Twitter aktivovala v rámci události hashtag s označením #SheInspiresMe, jehož účelem je poukázat na inspirativní příslušnice něžného pohlaví z celého světa a jejich počiny. V tomto případě se rovněž jednalo o reakci na zjištění, že styl konverzace na příslušné síti se mění a feminizuje. Podle údajů Twitteru vzrostl v posledních šesti měsících počet konverzací na téma práv žen o polovinu a čím dál častěji se zde lze setkat i se slovy a slovními spojeními jako feminismus, rovnost pohlaví nebo rovné pracovní podmínky.
protest lidí
Dokažme si význam hashtagu na následujícím příkladu z minulosti. Když v roce 2012 v rámci prezidentských voleb kritizoval tehdejší americký prezident Barack Obama svého protikandidáta Mitta Romneyho za zaměstnávání jen malého počtu žen v době, kdy byl guvernérem státu Massachusetts, Romney jeho kritiku odmítl. Následně pronesl, že má údajně deníky plné ženských jmen. Toto nešťastně formulované vyjádření okamžitě začalo kolovat internetem a pod hashtagem #BindersFullOfWomen částečně přispělo k Romneyho volebnímu neúspěchu.