Investice

Při investování peněz je pro každého důležitá návratnost vložených prostředků. Co se týče bankovních produktů, je tato návratnost někdy zaručena, a jindy ne. Ale to, co je důležité při investování jakékoliv sumy, je její smysl pro nás. Jaký má pro nás tato investice užitek.
Těm, kteří používají bankovní produkty ke střádání peněz pro peníze, tento článek určený není. Text je psán pro cílevědomé lidi, kteří žijí život z jiného důvodu, než je skrblení drobných na účtech. Tento článek je především o tom, jak rozumně investovat své prostředky, nejen se zpětnou návratností, ale i s jejich užitím ke svému prospěchu. Spořící účty, termínované vklady a podílové fondy jsou totiž jen prostředkem k dosahování našich životních cílů a našich přání.
řemeslníci v monterkách
Skutečné investování se zpětnou návratností, a ve kterém riziko záleží pouze na nás samých, je investování do naší profese. Investice do práce, kterou vykonáváme, nebo kterou bychom rádi vykonávali.
Jaká větší návratnost může být než spokojenější a tím více platící klient? Nebo postup na vyšší místo ve firmě? Nebo lépe odvedená práce, která je také lépe zaplacena?
Investice do naší profese se v základu dělí na získání dovedností, které je potřeba pro ni mít a na získání materiálních potřeb, které jsou důležité pro naši práci. Obojí však v dnešní době stojí peníze. Platí se za vzdělávací kurzy, za knihy, platí se i cesty na tyto kurzy. Platí se za materiální potřeby k vykonávanému povolání. Do tohoto všeho je zapotřebí rozvážně investovat v průběhu celého života, tak abychom byli skutečnými profesionály ve svém oboru. A bankovní produkty jsou právě tím, co nám s těmito výdaji pomůže.
plány podnikatele
Ne snad, že za nás výdaje zaplatí banka, ale pokud budeme pravidelně odkládat nějaký obnos, můžeme našetřit i na vlastní podnikání. Ze začátku klidně v malém jako vedlejší povolání, ale pokud se bude dařit, a my se budeme dále zdokonalovat, může se stát naší hlavní výdělečnou činností.
Na spořící účty je možné odkládat drobné, které použijeme k menším výdajům, zatímco do fondů můžeme investovat dlouhodobě, což se nám vyplatí při počátečních výdajích.
Samozřejmě že peníze nejsou jen k investicím do naší profese, ale jedině tak si na sebe skutečně vydělají.