Víme, jak zredukovat riziko alergie a astmatu


Prach, kouÅ™, pyl, zárodky plísní a spousta dalších Å¡kodlivých látek, které nevidíme, mají vysoký podíl na zdravotních problémech a omezeních. Zapomeňte na Äastá onemocnÄ›ní, eliminujte strach z propuknutí alergické reakce na minimum. RozhodnÄ›te se pro pořízení ÄistiÄky vzduchu s ionizátorem, která dle vybraného modelu, zvládne velmi rychle profiltrovat vzduch v malých, stÅ™edních, ale i velkých místnostech. V závislosti na VaÅ¡ich konkrétních požadavcích volte z produktového katalogu ověřené prodejní sítÄ› konkrétní typ přístroje, který pÅ™ekvapuje nejen dokonalou úÄinností, ale také sympatickým vzhledem.

V hlavní roli ochrana Vašeho zdraví zajišťována moderní technikou

HodnÄ› užitku a žádná rizika, která by byla spojena s nežádoucími vlivy a nároÄností aplikace. To jsou moderní a v souÄasnosti pro své funkÄní vlastnosti velmi populární ÄistiÄky vzduchu s ionizátorem. A jak vlastnÄ› pracují? Fungují na principu propouÅ¡tÄ›ní zápornÄ› nabitých iontů do prostÅ™edí. Následné proudÄ›ní v místnosti má vliv na neutralizaci mikroorganismů a Å¡kodlivých látek.

Posted in Nezařazené