Žhavé spotřebiče

Ano, naše neopatrnost a nedbalost. A pak nám elektrická energie může pěkně zatopit, způsobit požár, při kterém hrozí poškození majetku, ale i zdraví. A může jít i o život!
opékač a konvice.jpg
Spotřebiče jako zdroj požáru
Různé elektrické spotřebiče jsou v dnešní době naprosto běžnou součástí našich domácností. Velké (např. mrazáky, lednice, pračky, televizory) i malé (např. varné konvice, toustovače, mixéry, vysavače, žehličky, vrtačky, fény) najdeme v každém domě, v každé místnosti bytu. Někteří lidé by si třeba v kuchyni už neporadili bez myčky. Bez lednice či pračky by byla bezradná asi většina z nás. A na elektronice jsme přímo závislí! Ta menší, jako mobily, notebooky nebo tablety, je vybavena nabíječkami. Ty se tak snadno zapomenou v síti! Pak stačí kombinace s drobnou technickou závadou nebo jen „obyčejné“ přehřátí a dojde k požáru.
hasiči u požáru.jpg
Co radí hasiči a elektrikáři
· všechny elektrické spotřebiče nakupujte jen u ověřených odborných prodejců, ne v tržnicích apod.
· vyhněte se zboží, které není označeno symbolem „CE“
· čtěte a řiďte se návody k obsluze přístrojů
· vyvarujte se přetěžování elektrických zásuvek (pozor na rozdvojky, jejich používání a zapojení několika přístrojů do jedné zásuvky bývá častou příčinou zkratu a požáru)
· nenechávejte přístroje v chodu bez dozoru (u kterých to návod uvádí odpojte po práci ze sítě
· používejte přístroje vždy jen k tomu účelu, pro který jsou dle výrobce určeny (pozor na děti a jejich experimenty)
· nechte opravy jen na odbornících
· udržujte všechna zařízení v čistotě (pozor na prach)
· zabezpečte přístroje proti vodě, vlhkosti (hrozí zkrat)
· pravidelně kontrolujte, zda nejsou spotřebiče poškozeny (přepálené součástky, porušené kabely)
· pokud to doporučuje výrobce, zajišťujte pravidelné servisní prohlídky (kotle, pily, sekačky apod.)
· když se blíží bouřka, odpojte raději elektroniku ze sítě, to se doporučuje také před odjezdem z domu na delší dobu (dovolená, víkend)
· když už se stane, že požár elektrického přístroje vznikne, nepoužívejte k hašení vodu!