Nejen knihy najdeme v knihovně

Koncem minulého století, kdy jsme o internetu neměli ani ponětí, lidé vyhledávali úplně jiné zájmy a jinak trávili volný čas. A také více četli, i když nabídka knížek nebyla zrovna největší. Dnes sice seženete snad jakoukoliv knihu, ale jejich ceny nejsou zrovna malé a kupovat si všechno, co se nám líbí, by bylo nejen finančně náročné, ale také by časem vyvstal problém, kam s nimi. A tak stejně jako v minulosti, i dnes, vyhledáváme služeb knihoven.
kulatá knihovna


Kromě toho, že zde najdete nepřeberné množství titulů k půjčení, tak jsou knihovny zdrojem informací, můžete zde využít služeb internetového připojení a navštěvovat různé akce konané přímo v knihovnách. Nejen pro dospělé čtenáře, ale i pro děti se zde dá najít spousta zajímavého čtení. 


Prvotní službou, kterou knihovny poskytují, je půjčování knižních titulů, a to nejen v klasické podobě, jak knihy známe, ale i v elektronické. K tomu, abyste mohli pravidelně využívat veškeré nabízené služby, stačí jedna jediná věc, a tou je registrace. Každá knihovna má svůj katalog, který usnadňuje hledání, je možné si zde vyhlédnutý titul i rezervovat. Jestliže není na danou knihu další čekatel, není problém zápůjční dobu o nějaký ten den protáhnout. Jestliže by tato doba byla bez prodloužení překročena, byla by po vás vyžadována pokuta, obdobně by tomu bylo i v případě způsobené škody nebo ztráty. 
stohy knih


Knihovny už neslouží jen k půjčování knížek, ale také si zde můžete obstarat kopie dokumentů, samozřejmě musíte dodržet to, že je použijete jen pro sebe a nebudete je dále šířit, tím byste se dostali do křížku se zákonem. Nechat si pořídit kopie můžete i z nabídky ostatních knihoven, pokud daný titul v té vaší zrovna nemají k dispozici.


Veškeré ceny za nabízené služby naleznete na konkrétních webových stránkách knihovny nebo se na ně můžete dotázat přímo na místě knihovníka.